Sport & Spel 

Sport en spel loopt als een rode draad door ONS Lucky. Dit wil niet zeggen dat de kinderen altijd verplicht zijn om te sporten. Wel is het ons doel om kinderen altijd te stimuleren en te motiveren om mee te doen met de beweegactiviteiten. 

ONS Lucky zorgt ervoor dat er een variërend en uitdagend sportprogramma wordt opgezet. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om vrij te kunnen sporten en bewegen en krijgen de kinderen inbreng in wat er in het programma wordt aangeboden.

Waar kunt u aan denken?

 

Lessenreeksen
Dit zijn meerdere lessen binnen 1 sport of spelvorm. De duur van een lessenreeks kan variëren van 4 tot 8 weken. Bij een lessenreeks proberen we altijd om een trainer van een vereniging in Kampen een workshop van zijn/haar sport te laten geven. Zo krijgen de kinderen les van een professional in de sport en kan de vereniging zichzelf en de betreffende sport promoten. 

Luiken
Dit zijn in het algemeen losse sportmomenten binnen de opvanguren, waar we meerdere sporten en/of beweegvormen aanbieden. Binnen een luik kan ook een lessenreeks zitten. Dit onderdeel komt dan meerdere weken voor en de andere luiken zijn steeds andere beweegvormen. 

Workshops
Het doel is om een lessenreeks hier altijd mee te laten eindigen. Ook zijn er momenten dat we een workshop geven binnen een sport, spel of beweegmoment. In de vakanties kunnen dit ook workshops zijn die niks met sport en bewegen te maken hebben. Denk hierbij aan kunst en cultuur, koken, bakken, etc.

Een workshop is 1 les waarbij een extern persoon of wij zelf een sport extra promoten. We willen dit in samenwerking met verenigingen binnen Kampen organiseren. 

Vrij Sport & Bewegen
Het zegt het al. De kinderen krijgen zelf de mogelijkheid om te bepalen wat we gaan doen in de sportmogelijkheid. Kinderen zijn dan vrij om de zaal in te delen in vakken of in 1 gekozen activiteit. De pedagogisch medewerker waarborgt altijd de veiligheid. De vrijheid die kinderen krijgen vallen altijd binnen de grenzen van ONS Lucky (fairplay) regels.