Missie & Visie ONS Lucky

 

Visie

Kinderen zijn gelijk, maar daarnaast een individu. Elke kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, maar toch beschouwen we elkaar als gelijken en leven we in één maatschappij. Bij onze opvang zijn we net als de maatschappij één groep met verschillende individuen. Vooral kinderen op de basisschool ontwikkelen zich snel hierin. Ze krijgen besef van hun eigen mening, creëren een zelfbeeld wat continu in ontwikkeling is. De omgeving zoals familie, vrienden maar ook school en opvang hebben hier een groot aandeel in. Bij ONS Lucky proberen we deze ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast worden er normen en waarden gesteld waarvan we verwachten dat iedereen binnen de opvang zich daaraan houdt. Dit geldt dus voor de kinderen en medewerkers, maar ook de ouders en andere betrokkenen binnen de opvang. Duidelijkheid en een goede afstemming met school en thuis zijn hierbij belangrijk. Het moet duidelijk zijn wat wel en niet mag, waar de grenzen liggen. Binnen die grenzen krijgen de kinderen veel vrijheid om eigen keuzes te maken en zichzelf te ontwikkelen. Naast de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, besteden we als sportopvang uiteraard ook veel aandacht aan de fysieke/ motorische ontwikkeling.

 

Missie

Professionele opvang in huiselijke sfeer waar ieder kind op zijn eigen manier zich kan ontwikkelen door middel van veel sporten en bewegen.